Stará mapa Dolné Dubové - mapa Voj. mapovanie 3 rok 1889 - StareMapy.sk
Priehľadnosť (%)

Mapy pre tento výsek: