Stará mapa Bratislava - mapa Topografická 25000 rok 1955 - StareMapy.sk
Priehľadnosť (%)

Mapy pre tento výsek: